Kvalitetssystemer / KS-dokumentasjon

Et fleksibelt system som tilpasses din virksomhet. Kobling mot ulike standarder (ISO xxxx, BRC, osv.)

Avviksbehandling

Registrering og oppfølgning av avvik og andre uønskede hendelser, samt forbedringsforlag er et viktig verktøy for kontinuerlig forbedring.

Risikostyring / Risikoanalyser

Identifiser risikoer, og sett opp handlingsplan med tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens. Tiltak delegeres til personer, og man har hele tiden oversikt over status på handlingsplanen.

Revisjoner

Gjennomfør revisjoner og registrer alle funn i systemet, og sett deretter opp en handlingsplan. Skriv ut rapport som beskriver hele revisjonen og handlingsplanen.

Vernearbeid / HMS

Lag dine egne sjekklister med sjekkpunkter, som deretter klassifiseres og følges opp.

App for mobile enheter

Med vår app for iOS (Apple produkter) og Android kan brukere lese publiserte dokumenter, og registrere avvik og andre meldinger.

Kunder

Vi har mer enn 300 kunder, - små og store, - i mange bransjer, - over hele landet.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få oppgitt referanseperson hos en gitt kunde.

Noen av våre kunder har gjort deler av sitt KS system tilgjengelig på internett. Se linker nedenfor.

Support

Telefon

Telefonnummer 77 67 07 09

Ring oss så får du hjelp til konfigurering av programmet, og svar på brukerspørsmål.

Det enkleste for oss er om vi kan få fjernstyre din PC ved hjelp av TeamViewer.

Klikk på TeamViewer QuickSupport og velg kjør (Run) ett par ganger. Når du får opp klienten på din PC kommer det opp en ID (9 siffer) som vi trenger for å kunne koble oss opp mot din PC.


Vedlikeholdsavtale

Vedlikeholdsavtalen innebærer fri telefonsupport for en kontaktperson, samt oppdateringer av programvaren. Prisen på vedlikeholdsavtalen er 15% av ordinær produktpris per år.


Produktpresentasjon

Ønsker du en presentasjon av funksjonalitet i programmet kan vi gjøre dette via fjernoppkobling.

Klikk på TeamViewer Presentasjon og velg kjør (Run) ett par ganger.

Du skriver inn en ID som du får fra oss for å koble deg opp mot presentasjonen. Da får du se skjermbilder fra vår PC samtidig som vi forklarer deg via telefon.

Ansatte

Emil Rakoczy - emil@datakvalitet.no
Daglig leder

Morten Albrigtsen - morten@datakvalitet.no
Utviklingssjef

Svein Halvorsen - svein@datakvalitet.no
Utvikler

Stian Henriksen - stian@datakvalitet.no
Utvikler

Kristina Gundersen - kristina@datakvalitet.no
Utvikler

Andreas Breisjøberg - andreas@datakvalitet.no
Salgssjef

Katrine Hvidsten - katrine@datakvalitet.no
Økonomi- / administrasjonssjef

Kontaktinformasjon

Datakvalitet AS

Org. nr 971511710

Telefonnummer: 776 70709

Gjelder henvendelsen support er det fint om du har klargjort en TeamViewer på forhånd slik at vi raskt kan etablere skjermdeling

Adresse

Postadresse
Datakvalitet AS
Kvaløyvegen 311
9016 TROMSØ
Besøksadresse
Kvaløyvegen 311
9016 TROMSØ