Ditt nye kvalitetssystem

Vårt system er modulbasert og består av en rekke brukervennlige kvalitetsverktøy samlet på én webbasert plattform. Alle våre moduler kan enkelt tilpasses din virksomhet.

Modulært og sømløst

Datakvalitets fleksible system bygges opp av moduler tilpasset virksomhetens behov. Modulene fungerer sømløst med hverandre med samme intuitive brukergrensesnitt i én og samme portal.

Utforsk våre mest populære moduler:

Dokument

Dokumentstyringsverktøyet sørger for at virksomhetens styrende dokumentasjon utarbeides, vurderes, godkjennes, oppdateres med full sporbarhet og historikk.

Avvik

Ved å registrere og følge opp avvik og andre uønskede hendelser kan det forhindre fremtidige hendelser og effektivisere virksomheten.

Risiko

Risikomodulen gjør det enkelt å kartlegge og vurdere farer, samt iverksette risikoreduserende tiltak. Få oversikt over organisasjonens risikobilde.

Revisjon

Gjennomfør revisjoner, registrer funn og sett opp en handlingsplan. Du får enkelt ut ferdige rapporter som beskriver hele revisjonen.

Alle moduler

Datakvalitet tilbyr mange moduler som dekker ulike behov, for å skape kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjonens kvalitets- og virksomhetsstyring. Utforsk systemets muligheter og sett sammen modulene som passer for din virksomhet.

Prøv appen vår

Gjør kvalitetsstyring enda enklere med Datakvalitets nye app. I appen kan brukere enkelt registrere hendelser, og dokumenter er alltid tilgjengelig gjennom offline håndbok. Med et friskt og intuitivt grensesnitt kan appen bidra til en effektiv arbeidshverdag.

Våre Kunder

Vi har mer enn 300 kunder, - små og store, - i mange bransjer, - over hele landet.